PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH POPULARNYCH CIECZY

TU JEST NOWSZA WERSJAA-B | C | D-F | G-K | M-S | T-W | literatura

Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
AcetonAcetone (CH3)2C=O
58.08
56.3-94.7 0.7850nieograniczonanieograniczona20.72.7 0.304022.68
AcetonitrylAcetonitrile CH3CN
41.05
81.6 -43.8 0.7768nieograniczonanieograniczona37.53.44 0.340928.45
Alkohol benzylowyBenzyl alcohol PhCH2OH
108.14
205.2-15.31.0424?13.11.7 ??
Amoniak
skroplony
Ammonia
liquefied
NH3
17.03
-33.4-77.7 0.602851.7?16.91.40.13519.8
AnilinaAniline PhNH2
93.13
184.4-6 1.01753.6?6.81.553.7742.79
Azot
skroplony (70K)
Nitrogen
liquefied
N2
28.01
-195.8-210.00.8409-?1.450 0.203910.53
Azotowodór Hydrogen azide,
Hydrazoic acid
HN3
43.03
37-80 1.12nieograniczonanieograniczona?3.0??
BenzenBenzene C6H6
78.11
80.1+5.5 0.87370.18?2.300.602828.2
Bezwodnik octowyAcetic anhydride (CH3CO)2O
102.09
140-73.1 1.075powoli
reaguje
powoli
reaguje
??0.9?
BromBromineBr2
159.82
59.5-7.25 3.10173.5?3.200.9540
BromoformBromoformCHBr3
252.25
149.6+8.05 2.87760.3?4.31.31.8931.7
n-Butanoln-Butanol,
Butyl alcohol
CH3(CH2)3OH
74.12
117.7-88.60.80578.319.717.51.66 2.59324.3
tert-Butanol tert-Butanol,
tert-Butyl alcohol
(CH3)3C-OH
74.12
82.4+25.8 0.7812nieograniczonanieograniczona12.41.73.3519.2
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
Chlorek etylenu Dichloroethane,
Ethylene chloride
ClCH2CH2Cl
98.96
83.5-35.71.250.87?10.661.750.83?
Chlorek metylenu Dichloromethane,
Methylene chloride
CH2Cl2
84.93
39.8-95.11.3168 1.30.28.91.60.42327.2
Chlorek oksalilu Oxalyl chloride (COCl)2
126.93
63-121.48 gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
????
Chlorek sulfuryluSulfuryl chlorideSO2Cl2
134.97
69.1-54.11.67gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
?1.80.92?
Chlorek tionyluThionyl chlorideSOCl2
118.97
78.8-1051.64gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
?1.40.6?
Chlorek
trimetylosililu
Trimethylsilyl
chloride
(CH3)3SiCl
108.64
57-580.856gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
??0.4?
ChloroformChloroformCHCl3
119.38
61.2 -63.51.47990.80.074.81.010.5426.6
Cyjanowodór Hydrogen cyanide,
Hydrocyanic acid
HCN
27.03
25.6-13.4 0.735nieograniczonanieograniczona1162.88??
CykloheksanCyclohexane C6H12
84.16
80.7+6.50.7739 < 0.1< 0.1200.89824.4
CycloheksanonCyclohexanone C6H10O
98.15
155.7-37.9 0.94212.4?152.91.99834.0
Czterochlorek węglaCarbon tetrachlorideCCl4
153.82
76.8-22.91.58420.080.012.200.90126.2
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
1,2-Dichlorobenzen1,2-Dichlorobenzene C6H4Cl2
147.00
180.5-171.31< 0.1 < 0.19.82.271.32?
DiglymDiglyme C6H14O3
134.18
162-640.937nieograniczona nieograniczona7?1.88?
Diizopropylo-
-etyloamina
Diisopropyl-
-ethylamine
C8H19N
129.95
127poniżej -500.742? ?????
1,4-Dioksan1,4-Dioxane C4H8O2
88.11
101.3+11.81.0269 nieograniczonanieograniczona2.20.41.25533
DMFDimethylformamide (CH3)2NCHO
73.10
153.0-60.40.9445 nieograniczonanieograniczona373.80.79636.3
DMSODimethyl sulfoxide (CH3)2S=O
78.13
189.0+18.51.0958 nieograniczonanieograniczona46.73.91.99643
Dwusiarczek węglaCarbon disulfideCS2
76.14
46.26-111.91.25660.29?2.600.36531.5
Dwutlenek siarki
skroplony
Sulfur dioxide
liquefied
SO2
64.06
-10.02-75.5 1.3719 10.5?121.60.3521.6
EtanolEthanol,
Ethyl alcohol
CH3CH2OH
46.07
78.3-114.10.7851 nieograniczonanieograniczona24.551.71.07822
Eter etylowyDiethyl ether(CH3CH2)2O
74.12
34.6-116.30.70787.51.34.341.250.22416.5
Eter izopropylowyDiisopropyl ether C6H14O
102.18
68.3-85.40.7240.2?3.81.30.3?
Fluorowodór Hydrogen fluoride,
Hydrofluoric acid
HF
20.01
19.5-83.5 0.960nieograniczona nieograniczona?1.91??
FormamidFormamideHCONH2
45.04
210.5+2.51.1292nieograniczonanieograniczona 109.53.43.30259.1
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
GlicerynaGlycerol C3H8O3
92.09
290.0+18.181.2582nieograniczona nieograniczona42.5?945.062.5
Glikol etylowyEthylene glycol HOCH2CH2OH
62.07
197.3-12.31.1097 nieograniczonanieograniczona37.72.216.1347
Hel
skroplony (3K)
Helium
liquefied
He
4.0026
-268.93-0.1433-?1.060 0.03850.256
HeksanHexane CH3(CH2)4CH3
86.18
68.7-95.3 0.6548< 0.1< 0.11.88?0.292317.9
HMPA Hexamethyl-
phosphoramide
C6H18N3OP
179.20
233+7.21.030nieograniczonanieograniczona 43.35.373.34?
HydrazynaHydrazineH2N-N2H
32.05
113.5+1.61.0040nieograniczonanieograniczona 51.71.90.90566.7
IzobutanolIsobutanol (CH3)2CHCH2OH
74.12
107.7-1080.7981016 17.91.796.68?
Izopropanol,
2-Propanol
Isopropanol,
2-Propanol
(CH3)2CHOH
60.10
82.3-880.7810nieograniczonanieograniczona 19.91.662.07318.3
Jodometan
Jodek metylu
Iodomethane
Methyl iodide
CH3I
141.94
42.5-66.52.281.4? ?1.60.5?
Keton etylowo-
metylowy
Ethyl methyl ketone CH3CH2COCH3
72.11
79.6-86.70.796629.412 18.52.70.4?
Keton izobutylo-
metylowy
Isobutyl methyl
ketone
(CH3)2CHCH2COCH3
100.16
116.5-84.00.801.91.8 13.1?0.59?
Kwas azotowy
dymiący
Nitric acid
fuming
HNO3
63.01
83.9-41.61.5129nieograniczonanieograniczona 502.20.74941.2
Kwas mrówkowyFormic acid HCOOH
46.03
100.7+8.31.2131nieograniczonanieograniczona 58.51.41.8?
Kwas octowyAcetic acid CH3COOH
60.05
117.9+16.61.0497nieograniczonanieograniczona 6.191.51.12426.9
Kwas siarkowySulfuric acid H2SO4
98.08
274+10.351.8305nieograniczonanieograniczona 1012.725.54?
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
MetanolMethanol CH3OH
32.04
64.7-97.70.7866nieograniczonanieograniczona 32.61.60.544522.1
N-MetyloformamidN-Methylformamide HCONHCH3
59.07
182-40.9988nieograniczonanieograniczona 182.43.81.6538.07
N-MetylopirolidonN-Methypyrrolidinone C5H9NO
99.13
202-241.033nieograniczonanieograniczona 334.11.8?
Nadtlenek wodoruHydrogen peroxideH2O2 150.2-0.41.4425nieograniczonanieograniczona 89(?)2.011.1479.7
NitrobenzenNitrobenzenePhNO2
123.11
210.8+5.81.19870.19?34.84.3 1.82342.8
NitrometanNitromethaneCH3NO2
61.04
101.2-28.51.13129.51.935.873.1 0.62736.2
Octan etyluEthyl acetateCH3COOCH2CH3
88.10
77.1 -83.90.89458.33.36.02 1.780.42623.2
PirydynaPyridineC5H5N
79.10
115.3-41.60.9779nieograniczonanieograniczona 12.42.20.882636.5
RtęćMercuryHg
200.59
356.9-38.8313.534 3.6 · 10-7?-01.52473.5
Siarczan dimetylu Dimethyl sulfate(CH3)2SO4
126.13
188
z rozkładem
-31.81.33222.8
hydrolizuje
? ????
SulfolanSulfolaneC4H8SO2
120.17
287.3+28.41.26nieograniczonanieograniczona43.3 4.810.1?
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2
TetrahydrofuranTetrahydrofuran C4H8O
72.11
66.0 -108.50.8844nieograniczonanieograniczona 7.581.60.46126.4
Tlenochlorek fosforuPhosphoryl chloridePOCl3
153.33
108+1.151.648gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
13.92.41.1531
ToluenToluenePhCH3
92.14
110.6-95.0 0.86230.052< 0.12.380.36 0.55227.8
Trójchlorek fosforuPhosphorous trichloridePCl3
137.33
76-941.55gwałtownie
reaguje
gwałtownie
reaguje
?1.16??
TrójetyloaminaTriethylamine(CH3CH2)3N
101.19
89.5-114.7 0.723513.3?2.440.820.34120.1
Węglan propylenuPropylene carbonateC4H6O3
102.09
241.7-50.01.2024?69.0 ???
WodaWaterH2O
18.02
100.00.0 0.997--78.391.840.890571.98
Woda ciężkaHeavy WaterD2O
20.03
101.42+3.81 1.11nieograniczonanieograniczona78.08?1.10371.92
Nazwa polskaNazwa angielskaStruktura i
masa molowa
Temperatura
wrzenia
°C
Temperatura
topnienia
°C
Gęstość
g/ml
Rozpuszczal.
w 100g wody
Rozp. wody w
100g cieczy
e - Stała
dielektryczna
Moment
dipolowy
debaje
Lepkość
10-3 Pa · s
Napięcie
powierzch.
10-3 J/m2

A-B | C | D-F | G-K | M-S | T-W

Dane zawarte w tabeli pochodzą z następujących źródeł:


fotka autoraAutor prosi o sugestie
i informacje o błędach
TriMen Chemicals