CHEM-ŁEB

czyli Chemiczne Strony Witka

 

MAGAZYN ODCZYNNIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ SZUKANIA STRUKTUR CHEMICZNYCH

Chemicy organicy znają internetowe bazy danych, które umożliwiają wyszukiwanie substancji chemicznych na podstawie zadanej struktury lub jej fragmentu. Jeśli ktoś uważa, że dobrze byłoby mieć taką bazę danych dla siebie to istnieje taka możliwość. Baza idealnie nadaje się na potrzeby magazynu chemicznego w laboratorium syntetycznym.

 

ANGIELSKI DLA CHEMIKA

Każdy, kto choć trochę interesuje się chemią prędzej czy później zetknie się z publikacjami w języku angielskim. Warto zatem znać podstawowe reguły rządzące chemicznym słownictwem w tym języku. Oto podstawowe zagadnienia omówione przeze mnie: przedrostki i przyrostki, kwasy nieorganiczne, tlenki, wodorotlenki i sole, nazwy pierwiastków, proste związki chemiczne, kwasy karboksylowe, niektóre ważne terminy oraz nazwy sprzętu laboratoryjnego.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE POPULARNYCH CIECZY

Często zachodzi potrzeba sprawdzenia gęstości lub temperatury wrzenia jakiejś cieczy. Zamiast wertować tablice możesz wykorzystać moją małą bazę danych. Zawiera ona dane fizyczne kilkudziesięciu rozpuszczalników i substancji ciekłych, z którymi można się zetknąć w laboratorium. W celu porównania ich własności można je posortować rosnąco lub malejąco według zadanych wcześniej kryteriów.

 

KALKULATORY FIZYKOCHEMICZNE

Dobieranie współczynników reakcji chemicznych jest czasami skomplikowanym i żmudnym procesem. Podobnie obliczanie mas molowych złożonych cząsteczek, na przykład peptydów czy nukleotydów. Mam nadzieję, że moje kalkulatory będą pomocne przy tych operacjach, a także przy przeliczaniu temperatur, ciśnień, stężeń i szacowaniu temperatur wrzenia.

 

PUBLIKACJE W SERWISIE CHEMFAN

Jady i toksyny
Dodatki do żywności
Zobaczyć zapach
Dimetylortęć
Laser chemiczny
Kontrowersyjny uran

 
MOJA STRONA DOMOWA