x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.
Facebook
Zapytanie ofertowe
2016-09-27 23:13:58

Łódź, 23.09.2016 r.

W związku z realizacją projektu badawczego firma Trimen Chemicals S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na zakup chromatografu cieczowego wraz z oprogramowaniem (TRI-CHC-23/09)

Szczegółowa specyfikacja urządzenia - Chromatograf cieczowy

Oprogramowanie:
- pełna architektura 32-bitowa wewnętrzna,
- relacyjna baza danych
- narzędzia wspomagające (kreatory, pomocniki)
- kontrola dostępu do danych (system haseł)
- kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników
- możliwość pracy oprogramowania w sieci laboratoryjnej różnej skali
- dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb
- prawdziwy podpis elektroniczny
- komputer zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu

System:
- praca pod ciśnieniem do 15000 psi
- gradient niskociśnieniowy czteroskładnikowy
- maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 15,000 psi z możliwością ustawienia przez użytkownika minimalnego i maksymalnego poziomu ciśnienia w ramach tego zakresu
- możliwość instalacji zintegrowanego zaworu zwiększającego liczbę rozpuszczalników z czterech do co najmniej ośmiu
- przepływ w zakresie 10 – 2000 µl/min  ustawiany co 1 µl/min z dokładnością przepływu ±1% i precyzją 0.075% RSD
- skład ustawiany w zakresie 0.0 – 100% w krokach 0.1% z dokładnością 0.5% i precyzją 0.15% RSD
- zintegrowany degazer o niezależnych kanałach dla każdego solwentu podawanego przez pompę pracujący w pełnym zakresie pracy pompy plus dodatkowo jeden kanał dla autosamplera
- automatyczne i programowane przemywanie uszczelek jak również przemywanie tłoków pompy (uruchamiane ręcznie lub automatycznie) zapobiegające powstawaniu osadów
- automatyczna i ciągła kompensacja śliśliwości bez konieczności udziału użytkownika
- objętość martwa pompy nie większa niż 375 µl, objętość martwa systemu nie więsza niż 400 µl
- nie mniej niż 11 zaprogramowanych krzywych gradientu
- możliwość wymiany zaworów wlotowych pompy, tłoków, zaworu proporcjonującego i uszczelek przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu

Autosampler:
- przedział próbek termostatowany w zakresie nie mniejszym niż 4 – 40C w krokach 1C
- zaprojektowany do pracy w warunkach ciśnienia nie mniejszego niż 15,000 psi
- objętość martwa nie większa niż 20 µl (bez uwzględniania pętli)
- możliwość umieszczenia co najmniej 100 fiolek 2 ml lub 2 płytek 96 dołkowych lub 384 dołkowych
- precyzja nastrzyku nie gorsza niż 1% RSD
- możliwość wykonania powtórzonych nastrzyków z jednej fiolki w zakresie 1 – 99 powtórzeń
- przedział próbek zabezpieczony przed dostępem światła z zewnątrz z możliwością uruchomienia żródła światła przez użytkownika
- standardowy zakres nastrzyku nie mniejszy niż 0.2 – 10 µl z możliwością rozszerzenia do 250 µl
- przeniesienie (carryover) poniżej 0.004%Pełny cykl nastrzykowany poniżej 30s
- programowalna wysokość igły w krokach 0.1mm

Termostat kolumn:
- piec na przynajmniej jedną kolumnę nie mniejszą niż 4.6x150 mm z prefiltrem lub prekolumną
- zakres pracy pieca przynajmniej 20C do 90C w krokach 0.1C
- zapis historii kolumny przy użyciu mikrochipa
- aktywny preheating.

Detektor UV/VIS:
- w zakresie długości fali 190 - 700 nm
- rejestracja 2 chromatogramów jednocześnie dla 2 wybranych długości fali
- lampa deuterowa z gwarancją życia co najmniej 2000h
- powtarzalność ustawienia długości fali ±0.25nm
- dokładność długości fali ±1nm
- szum 6.00 x 10–6 AU, dryft ≤ 5 x 10-4 AU/h
- możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania
- możliwość zbierania danych przy jednej lub dwóch długościach fali
- zakres pomiarowy 0.0001 do 4.0000 AU
- objętość celki pomiarowej nie większa niż 500 nL
- oprogramowanie optymalizujące czas życia lampy deuterowej
- długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10mm
- opcjonalna możliwość stosowania celi o drodze optycznej 25mm
- maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,000 psi
- maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80 Hz

Gwarancja na system:
- minimum 12 miesięcy
- autodiagnostyka systemu z opcjonalną możliwością zdalnego wspomagania z centralnego serwera serwisowego producenta

W związku z działającymi już w firmie nakładkami, które współpracują z oprogramowaniem Empower, zaoferowanie tego oprogramowania do obsługi systemu będzie brane pod uwagę jako jeden z kluczowych aspektów.

Oferty należy składać w zamkniętej. nieprzezroczystej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz sygnaturą zapytania TRI-CHC-23/09 w siedzibie firmy Trimen Chemicals S.A., Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź lub mailowo: m.pietrzyk@trimen.pl podając w tytule wiadomości sygnaturę zapytania.
Oferty można składać do dnia 28.09.2016 r. do godz.14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2016 r. o godzinie 14:15 w siedzibie firmy Trimen Chemicals S.A., Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
Pytania dotyczące zapytania można zgłaszać mailowo m.pietrzyk@trimen.pl lub telefonicznie +48534358676.

<< Aktualności