x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.
Facebook
Warunki sprzedaży

Ceny
Podawane w przygotowywanej w odpowiedzi na zapytanie Klienta ofercie ceny odczynników są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. W przypadku skierowania do nas zamówienia, bez uzyskania uprzedniej oferty cenowej, należy spodziewać się, że cena na fakturze nie będzie prostym przeliczeniem ceny odczynnika ze strony internetowej naszego partnera i kursu waluty, w której jest wyrażona.

Dostawa
Większość substancji prezentowanych w katalogu jest przechowywanych w magazynach, w przypadku odczynników specjalnych lub brakujących - czas sprowadzenia wynosi od 1 do 3 tygodni. Kupujący jest informowany o stanie magazynowym zamawianych odczynników oraz ewentualnym czasie oczekiwania.

Koszty wysyłki
Koszt dostawy za pośrednictwem DHL w przypadku związków z katalogu Fluorochem oraz TCI to 30 zł netto za zamówienie poniżej 300 zł netto (od danego producenta). Przy zamówieniach powyżej 300 zł netto - transport gratis. W przypadku innych dostawców koszt transportu jest ustalany indywidualnie i przedstawiany wraz z ofertą. Dotyczy to związków nie objętych rygorystycznymi przepisami o transporcie - tzw. non-hazardous.
Związki niebezpieczne - tzw. hazardous - są wysyłane bezpośrednio do Klienta z magazynu wybranego producenta odczynników. Koszty wysyłki są obliczane i przedstawiane Klientowi wraz z ofertą/umową sprzedaży. W przypadku brakujących odczynników wysyłka zamówienia odbywa się po skompletowaniu wszystkich zamówionych związków.

Płatność
Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Płatności powinny być dokonywane w walucie podanej na fakturze, zalecaną formą płatności jest przelew. Nabywca zobowiązuje się zapłacić wszelkie opłaty bankowe związane z transferem środków. Odsetki stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności faktury.

Stopień czystości
Stopień czystości większości odczynników podany jest w katalogu produktów producentów odczynników. W przypadku braku informacji o stopniu czystości odczynnika zakłada się, że będzie to co najmniej 97%.

Reklamacje
Obowiązkiem nabywcy jest sprawdzić towar niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Reklamacje zostaną rozpatrzone po pisemnym zgłoszeniu reklamacji oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Odwołanie oraz zmiany
Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania zmian lub anulowania zamówienia złożonego przez kupującego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub anulowania oferty, w wypadku powzięcia informacji o zaistniałych zmianach w przepisach regulujących obrót oferowanym odczynnikiem. Częste zmiany w prawie dotyczące transportu (substancji niebezpiecznych w transporcie), obrotu (dotyczące prekursorów substancji narkotycznych oraz materiałów wybuchowych) oraz ochrony środowiska (w zakresie efektu cieplarnianego, dziury ozonowej czy oddziaływania na organizmy) są niezależne od Sprzedającego.