x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.
Facebook
Współpraca z TriMen Chemicals

A - średniej wielkości amerykańska firma biotechnologiczna zamawia w TriMen Chemicals syntezę serii sztucznych aminokwasów, w ciągu trzech lat współpracy chemicy dokonali syntezy około 300 małych organicznych molekuł (statystycznie: 3-6 etapów syntezy w szlaku, skala - 25-50g produktu końcowego)

B - średniej wielkości amerykańska firma biotechnologiczna zleca wykonanie syntezy kilku serii pochodnych nietypowych aminokwasów. W ramach projektu dokonano syntezy zarówno wyjściowych aminokwasów (skala 1-2 kg) oraz końcowych pochodnych aminokwasów (około 500 związków, skala: 10-25 g).
Firma B zamówiła wykonanie kolejnego zlecenia: syntezy 25 heterocyklicznych związków - szlak syntetyczny obejmował 6 etapów, wymagał syntezy min.25 g każdego ze związków. Cel tego projektu został osiągnięty przez chemików TriMen Chemicals zgodnie z harmonogramem projektu firmy zlecającej.

C - duża amerykańska firmy farmaceutyczna zleca TriMen Chemicals syntezę złożonych związków organicznych będących elementami składowymi do dalszych badań i reakcji. Do realizacji tego wyzwania zostaje stworzony zespół 4 chemików tylko do dyspozycji firmy C. Synteza zamówionych od firmy C związków obejmuje od 2-8 etapów w szlaku syntetycznym w skali 25-50g produktu końcowego. Systematycznie zwiększa się liczba zamawianych substancji, zespół chemików oddelegowanych do realizacji tego projektu zwiększa się do 10 osób.

D - duża europejska firma farmaceutyczna. W ramach badań nad nowym lekiem zsyntetyzowano i dostarczono ok. 300 złożonych związków organicznych (zazwyczaj 3-4 etapy w szlaku syntetycznym; skala 10-25g produktu końcowego). Szczególnym osiągnięciem w ramach tej współpracy było opracowanie metodologii syntezy złożonego, optycznie czystego aminokwasu będącego składnikiem badanego leku.

E - średniej wielkości europejska firma biotechnologiczna. TriMen Chemicals jest jedynym dostawcą pewnej pochodnej aminokwasu syntetycznego, która jest składnikiem peptydów, nad którymi prowadzone są w firmie E badania. TriMen Chemicals przygotowuje partie ok.10-100g tego związku na zamówienie (zazwyczaj raz na kwartał).

F - mała amerykańska firma biotechnologiczna. Do projektu z firmą F został oddelegowany zespół 4 chemików TriMen Chemicals. Ich zadaniem była synteza zaprojektowanych przez firmę F dość skomplikowanych analogów sterydów o aktywności przeciwastmatycznej w ilości wystarczającej do wstępnych badań aktywności biologicznej (zwykle 500 mg i mniej). Podczas 15 miesięcy współpracy zespół TriMen Chemicals przeprowadzał syntezę 10 analogów sterydów.

G - amerykańska firma biotechnologiczna, koncetrująca się na badaniach nad nowymi lekami, a dokładnie analogami peptydów. Prace nad tym projektem wymagały syntezy wielu modyfikowanych aminokwasów (poprzez syntezę de novo lub modyfikację aminokwasów naturalnych, skala: mg-g). Ze względu na efektywność tych działań oraz obiecujące wyniki badań nad peptydami, liczba chemików zaangażowanych w projekt stopniowo wzrasta z 4 do12 osób.

H - amerykańska organizacja non-profit. W ramach badań nad nowymi lekami przeciw wirusowi HIV zlecono firmie TriMen Chemicals syntezę dwóch związków (skala: 1g każdego związku). Synteza przebiegała na podstawie dostarczonej procedury, która obejmowała m.in. przygotowanie chiralnych, nie-racemicznych związków będących elementami składowymi oraz kilku związków heterocyklicznych. Podczas syntezy zespół chemików TriMen Chemicals wprowadził kilka ulepszeń w szlaku syntezy. O poziomie komplikacji syntezy obu produktów świadczy liczba 21-23 etapów w szlaku syntezy.